Tratat de farmacologie aurelia cristea online dating dating a friend of your ex boyfriend

Rated 3.88/5 based on 679 customer reviews

anodine (obişnuite) - au efecte de intensitate slabă, se păstrează în farmacii în recipiente etichetate cu inscripţie neagră pe fond alb. Denumirea comună internaţională (DCI) – este recomandată de OMS, derivă uneori din denumirea chimică, este scurtă şi se foloseşte ca denumire ştiinţifică a substanţelor medicamentoase. pornind de la denumirea chimică de “metil-propil-propandiol dicarbamat” s-a stabilit denumirea comună internaţională de meprobamat (DCI). Denumirea oficinală – este prevăzută de Farmacopee în limba latină. Este înregistrată şi patentată, fiind stabilită de compania farmaceutică producătoare. Prima farmacopee din România a apărut în 1863, fiind redactată de farmacistul C. Cuprinde monografii ale substanţelor medicamentoase simple, formelor farmaceutice şi preparatelor oficinale.

Alcaloizi - compuşi organici cu azot, baze cuaternare de amoniu, au reacţie alcalină; sărurile lor sunt hidrosolubile. Se găsesc, de exemplu în fructele de afin, care sunt folosite pentru tratamentul simptomatic al diareelor. Uleiurile volatile (eterice) - sunt compuşi liposolubili, volatili cu miros aromat. substanţele cu rol corectiv - folosite pentru ameliorarea proprietăţilor organoleptice necorespunzătoare ale substanţelor active principale şi adjuvante (ex. substanţele ajutătoare tehnice - conservanţi, emulgatori, antiagreganţi, stabilizanţi. Din punct de vedere etimologic termenul derivă din cuvintele greceşti “pharmakon” – medicament, otravă şi “logos” – ştiinţă. FARMACOLOGIE Introducere Farmacologia este o ştiinţă biomedicală, care studiază medicamentele în relaţie cu sistemele şi organismele vii.Farmacoepidemiologia cuprinde măsurile de precauţie menite să evite sau să diminueze posibilele efecte nedorite ale medicamentelor.Aceasta mai include şi farmacovigilenţa, care are ca obiect examinarea, înregistrarea, validarea şi evaluarea reacţiilor adverse medicamentoase de către personalul medical care efectuează farmacoterapia.

Leave a Reply